Nieuwe werkwijze Comfoor productie en dienstverlening

11 mei 2020

De overheid versoepelt geleidelijk de maatregelen rondom COVID-19.  We zijn er nog lang niet, maar dankzij de enorme zelfdiscipline die Nederland de afgelopen weken aan de dag heeft gelegd kan onze economie weer voorzichtig gaan draaien.

We hebben de afgelopen tijd intensief gebruikt om onze bedrijfsprocessen in te richten voor het moment dat we onze klanten weer actief van dienst mogen zijn. Binnen Comfoor hebben we conform de richtlijnen van het RIVM en de AEA (Europese koepel voor audiciens) een veiligheidsprotocol opgesteld. Hiermee zijn we er klaar voor om onze medewerkers te beschermen, op een verantwoorde manier te produceren en onze klanten veilig te bedienen.

Het veiligheidsprotocol van Comfoor is opgesteld conform het Corona Protocol Veilige Hoorzorg, zoals dat is vastgesteld door de branchevereniging Audiologie. Het protocol omvat zeer strikte richtlijnen ten aanzien van hygiëne en het gebruik van beschermingsmiddelen. Zo houden onze medewerkers zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, dragen ze beschermingsmiddelen en desinfecteren ze naast hun handen ook alle gebruikte producten en apparatuur. We verzoeken alle audiciens vooral aandacht te schenken aan het met alcohol reinigen van de afdrukken, voordat deze naar ons worden verstuurd.

De belangrijkste stappen binnen ons protocol hebben we in de onderstaande video ook nog eens op een rijtje gezet. Zo kunnen we samen zorgen voor een veilige werkomgeving, met als doel de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Een ding is zeker… niks is zeker in deze tijd van COVID-19. We blijven de adviezen van de overheid daarom op de voet volgen en zullen ons veiligheidsprotocol direct aanpassen indien dat nodig is. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Door: Iris